Slider 2

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Huyện 32, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên Nhà đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh.

3. Tồng mức đầu tư: 57.000.000.000 đồng

4. Địa điểm xây dựng: Xã Hoà Ân, xã Tam Ngãi & xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

  • Điểm đầu: Km0+000,00 (giao Quốc lộ 54) thuộc xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè.
  • Điểm cuối: Km9+059,59 (giao Tỉnh lộ 915), xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè.
  • Chiều dài: 9.059,59 m
  • Hướng tuyến: bám theo đường hiện hữu
  • Đạt chuẩn đường cấp IV - đồng bằng


NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 32, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 32, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 32, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 32, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 32, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. - cienco625
NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 32, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. - cienco625
lên đầu trang