Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

   2.Thời gian hoàn thành: 2012

   3. Đặc Điểm:  Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL sơ đồ bố trí nhịp chính là 45m + 63m + 45m. Vòm giữa bằng BTCT thường mác 30Mpa, có khẩu độ nhịp thông thuyền là L=63m với bề rộng vành vòm là 9,5m. Kết cấu mố dạng tường bằng BTCT mác 30Mpa đổ tại chỗ, móng dùng cọc khoan nhồi Φ 1m mỗi mố gồm 5 cọc khoan nhồi có chiều dài L=53m. Toàn cầu gồm 8 trụ bằng BTCT đổ tại chỗ, móng dùng cọc khoan nhồi có Φ 1,5m, chiều dài cọc 57,5mTư vấn giám sát cầu Bến Tre 1 - cienco625

Tư vấn giám sát cầu Bến Tre 1 - cienco625

Tư vấn giám sát cầu Bến Tre 1 - cienco625

Tư vấn giám sát cầu Bến Tre 1 - cienco625

Tư vấn giám sát cầu Bến Tre 1 - cienco625
Tư vấn giám sát cầu Bến Tre 1 - cienco625
lên đầu trang