Slider 2

Chiều 28/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

                                                                Mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi


Theo Nghị quyết này, QH đồng ý phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho bốn nhóm dự án, công trình, gồm: Các dự án cải tạo, nâng cấp QL 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên là 61.680 tỷ đồng. Các dự án dở dang đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, sau khi đã rà soát nhưng còn thiếu vốn là 73.230 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 15.000 tỷ đồng và vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn vay ODA là 20.000 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng nêu rõ, căn cứ vào tổng mức phát hành trung hạn đã được QH quyết định cho giai đoạn 2014 - 2016, Chính phủ thực hiện mức phát hành trái phiếu Chính phủ hàng năm theo tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu này.

Liên quan đến nguyên tắc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, Nghị quyết yêu cầu: Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên phải được thực hiện theo danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể. Với các dự án dang dở đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 sau khi đã rà soát nhưng còn thiếu vốn, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau: Hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình còn thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng/dự án thuộc phần vốn trái phiếu Chính phủ. Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013 nhưng còn thiếu vốn. Bố trí đủ vốn theo tiến độ cho một số dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; các dự án, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014 - 2015.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, QH yêu cầu bố trí vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, ưu tiên tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo…

Với các dự án sử dụng vốn ODA, chỉ bố trí vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng kinh tế- xã hội theo Trung ương quản lý và hỗ trợ vốn đối ứng các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương nghèo, còn phải nhận bổ sung cân đối ngân sách từ Trung ương theo đúng các tiêu chí, định mức hỗ trợ quy định. QH cũng yêu cầu, trên cơ sở tổng mức vốn quy định, Chính phủ thực hiện phân bổ vốn cho các dự án, công trình đảm bảo đúng các nguyên tắc quy định.

Nguồn: www.giaothongvantai.com.vnPhát hành 61.680 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ đầu tư QL1 và 14 - cienco625

Phát hành 61.680 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ đầu tư QL1 và 14 - cienco625

Phát hành 61.680 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ đầu tư QL1 và 14 - cienco625

Phát hành 61.680 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ đầu tư QL1 và 14 - cienco625

Phát hành 61.680 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ đầu tư QL1 và 14 - cienco625
Phát hành 61.680 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ đầu tư QL1 và 14 - cienco625
lên đầu trang