Slider 2

04/05/2021 21:49

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện tờ trình chủ trương triển khai mục tiêu "Năm 2030, cả nước có khoảng 5.000km đường cao tốc".

Thủ tướng yêu cầu, mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông những nơi thật cần thiết

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan dự họp để hoàn thiện tờ trình chủ trương triển khai thực hiện mục tiêu "Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường cao tốc".

Kèm theo đó là chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 lấy ý kiến Đảng đoàn Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… trước khi báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét thông qua để trình Bộ Chính trị cho ý kiến làm cơ sở trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vào tháng 7/2021.

Về phạm vi đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT căn cứ sự cần thiết, tính cấp bách, tính hiệu quả và khả năng bố trí nguồn lực để lựa chọn các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông cần đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

"Mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông những nơi thật cần thiết", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT căn cứ tính hiệu quả, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay các tuyến đường bộ cao tốc khác có nhu cầu cấp thiết, được các địa phương, cử tri và đại biểu Quốc hội đề nghị thời gian qua như: Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tuyến kết nối Nam Trung Bộ với Tây Nguyên...

Bên cạnh đó là các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. HCM; Vành đai 4, Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội và một số tuyến đường ở khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố có liên quan, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương, tập hợp nhu cầu đầu tư, kết quả nghiên cứu các cơ chế đề xuất (nếu có) để tổng hợp, đề xuất cụ thể các dự án đường bộ cao tốc nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

Về phương thức thực hiện xây dựng cơ chế, khuyến khích, Thủ tướng lưu ý ưu tiên đầu tư theo phương thức PPP, BOT nhằm huy động đa dạng các nguồn lực (ngân sách trung ương, địa phương, tư nhân), có cơ chế bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan (nhà nước, người dân, nhà đầu tư).

Bộ GTVT được yêu cầu khẩn trương tổng kết một số mô hình thành công khi giao cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện tốt để báo cáo thường trực Chính phủ (hoàn thành trong quý I/2021) để đúc rút kinh nghiệm và triển khai ra diện rộng việc phân cấp ủy, ủy quyền.

Thủ tướng cũng khuyến khích giao UBND các tỉnh có nguồn lực về ngân sách, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý đầu tư để thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án đường cao tốc qua địa bàn nhằm chủ động huy động, sử dụng các nguồn lực của địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính chủ động, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp nguồn vật liệu xây dựng...

“Nguyên tắc là triển khai đường cao tốc đi qua địa phương nào, địa phương đó phải chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn tự có đã được phân bổ, việc hỗ trợ ngân sách trung ương phải được Chính phủ xem xét cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ hỗ trợ một phần”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cơ sở nội dung nghiên cứu nêu trên, Thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát quy định của pháp luật để đề xuất các cơ chế, chính sách về nguồn vốn, các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

"Cần rút kinh nghiệm các đề xuất trước đây làm bế tắc khi triển khai theo phương thức PPP và BOT", người đứng đầu Chính phủ lưu ý.

Về tiến độ triển khai, Thủ tướng giao Ban cán sự Đảng Bộ GTVT khẩn trương thống nhất, chỉ đạo hoàn thiện tờ trình, dự thảo kết luận của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/5.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 trình Chính phủ theo hướng cân nhắc giãn tiến độ đoạn từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vào thời điểm phù hợp.

Phùng Đô

Nguồn baogiaothong.vnThủ tướng giao Bộ GTVT đề xuất triển khai mục tiêu có 5.000km đường cao tốc - cienco625

Thủ tướng giao Bộ GTVT đề xuất triển khai mục tiêu có 5.000km đường cao tốc - cienco625

Thủ tướng giao Bộ GTVT đề xuất triển khai mục tiêu có 5.000km đường cao tốc - cienco625

Thủ tướng giao Bộ GTVT đề xuất triển khai mục tiêu có 5.000km đường cao tốc - cienco625

Thủ tướng giao Bộ GTVT đề xuất triển khai mục tiêu có 5.000km đường cao tốc - cienco625
Thủ tướng giao Bộ GTVT đề xuất triển khai mục tiêu có 5.000km đường cao tốc - cienco625
lên đầu trang